Åhus scoutkårs styrelse 2024

Martin Roslund, ordförande

Tore Sigurdsson, vice ordförande, medlemsregistrerare

Marie Hultqvist, sekreterare

Daniel Norman, Kassör

Daniel Hansson, KUL

Anna Matsson, ledamot

Jesper Hultqvist, ledamot

Fredrik Hansson, ledamot

Vilmer Olsson, ledamot