Åhus scoutkårs styrelse 2020

Jörgen Torp, ordförande

Tore Sigurdsson, vice ordförande, medlemsregistrerare

Marie Hultqvist, sekreterare

Marie Lasson, Kassör

Claes-Henrik Lasses, KUL

Gunilla Mattsson, ledamot, medlemsregistrerare

Daniel Hansson, ledamot

Martin Olsson, ledamot

Emma Andersson, ledamot

 

Funktionärer

Sanne Lindén, stugfogde

Rolle Mattsson, Evenemangsmästare och tomte

Håkan Andersson, materialansvarig

Fredrik Hansson, båtansvarig